พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนัก ขส. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: โครงข่ายโทรทัศน์ ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).