พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLS ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: เน็ตประชารัฐ พื้นที่ชายขอบ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).