พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนัก ผส. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: บัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).