พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: .xlsx ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).