พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: รับรองเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท ก กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน องค์กร: สำนัก รส.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).