พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: จังหวัด รูปแบบ: DOCX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ องค์กร: สำนัก กภ.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).