พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLS หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: Wi-Fi โรงเรียน Zone C+

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).