พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ใบอนุญาตที่มีโครงข่ายที่สิ้นสุดการอนุญาต กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ องค์กร: สำนัก ปท.1

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).