พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLS แท็ค: โครงข่ายโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).