พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: DOCX JSON กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน แท็ค: สำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).