พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก วส. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ชื่อช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).