พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก บบ.1 ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: โครงข่ายโทรทัศน์ โทรทัศน์ดิจิตอล ใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).