พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: โครงข่ายโทรทัศน์ ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).