พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ภภ.1 หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน

กรองผลลัพธ์
  • ชุดข้อมูลการตรวจสอบการครอบครองความถี่ 36 recent views

    ชุดข้อมูลการตรวจสอบครอบครองความถี่ : การค้นหาการครอบครองความถี่ แยกความถี่ รายละเอียดชุดข้อมูล สำนักงาน กสทช. ภาค, เขต, รูปแบบการตรวจสอบ, อุปกรณ์ตรวจสอบ, คลื่นความถี่ (MHZ),...
    ภภ.1 23 พฤศจิกายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).