พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก กภ. รูปแบบ: ZIP JSON หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).