พบ 4 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อการบริหารงานภายใน สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).