พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: โครงข่ายโทรทัศน์ ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).