พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: โครงข่ายโทรทัศน์ โทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).