พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน องค์กร: สำนัก ทท. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: TXT

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).