พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก ชท. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLS แท็ค: โครงข่ายโทรคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).